Yoga

Ruhu ve bedeni farklı yöntemlerle eğiterek gerçek ve kalıcı mutluluğa erişmeyi amaçlayan bir meditasyon yöntemidir.

Yoganın batıda en çok bilinen kolu olan Hatha Yoga’nın adı, eski Hint dili olan Sankritçe’den gelmektedir. ‘Ha’ güneş , ‘Tha’ ay demektir.  Yoga ise birleştirmek, bütünleştirmek demektir. Bu yönüyle kavramlar arasındaki dengeyi, zıtlıkların birleşmesini simgeler. Hatha yoga, yoga duruşları(asanalar), nefes çalışmaları(pranayama) ve gevşeme çalışmalarından oluşmaktadır. En temel yoga uygulamasıdır. Amaç bedensel, zihinsel ve ruhsal yaşantımıza bir denge getirerek bedenimiz ve zihnimiz üzerinde kontrol sağlamamıza yardımcı olmaktır.

Yoga bedenin zihinle, zihnin de ruhla birleşmesidir. Beden tembeldir, zihin canlı, ruh da ışık dolu. Yoga uygulamalarıyla beden canlı ve enerjik olan zihinle aynı düzeye gelir; ikisi de canlanan beden ve zihin böylece ruhu ışığına doğru yükselir.

*(BKS Iyengar)