Tiyatro

Adana Dans Akademi’de Tiyatro eğitimi; diksiyon, oyunculuk, drama ve sahne bilgisi branşlarını kapsamaktadır.
Tiyatro eğitimi çocukların hem konuşma, yaratma ve kendini ifade etme yeteneklerini geliştirecek, hem de onlara tiyatro özelinde sanat ve topluma, medyaya eleştirel bakış açısı kazandıracaktır. 
Özgüven kazanan bireyler, kazandıkları bilgi ve becerilerle kendilerini hem okul hem de diğer ortamlarda daha rahat ifade edebileceklerdir.