Sirtaki

Bir çok insan tarafından Geleneksel Yunan Dansı olarak bilinen Sirtaki’nin köken olarak Osmanlı dönemindeki Kasap Havasından ortaya çıktığı da kabul edilir. Kasap havasının Yunanca ismi Hasapikodur. Sirtaki dansı yavaş tempolu Hasapiko Argo dansı ile hızlı tempolu Hasapiko Serviko dansının bir sentezi olarak karşımıza çıkmaktadır. Genellikle 2/4’lük tempoyla başlayıp 4/4’lük tempoya doğru hızlanmakta olan bir müzikle yapılır. Sirtaki müziğinin yapımında ise yaygın bir şekilde Buzuki enstrümanı kullanılmaktadır.

Ders:  Cuma günleri saat 20:00’da (haftada 1 gün 60 dakika)